Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського запрошує науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, краєзнавців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів взяти участь у науково-практичній конференції «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені імені А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття», присвяченій 80-річчю освітнього закладу, яка відбудеться 28 листопада 2019 року за адресою: Україна, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 42.

Про це інформує ВКНЗ “Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю. Кримського”.

Напрями роботи конференції:

  • Пленарне засідання: «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського: історія, сьогодення, перспективи»;
  • Секція № 1: «Модернізація змісту освіти»;
  • Секція № 2: «Теорія та методика навчання»;
  • Секція № 3: «Історія. Культура. Мистецтво»;
  • Секція № 4: «Педагогічне краєзнавство Волині».

Участь у конференції – безкоштовна.

Робочі мови: українська, білоруська, польська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2019 року заповнити online заявку: https://forms.gle/yUS53XQuckri9LZS9, а також надіслати файл із доповіддю у форматі *.doc (*.docx) на e-mail організаційного комітету: methodist.vvpc@gmail.com.

Назва файлу повинна включати номер секції, прізвище та ім’я першого автора латинською транслітерацією («1.Prystupa.Iryna.doc»).

За підсумками роботи конференції планується видання збірника.

Учасники, котрі братимуть очну участь, отримають сертифікат.

Контактні особи:

Юринець Олександр Олексійович  +380673347387; +380935548123

Жулковський Богдан Євгенович  +380969345830; +380956970425

Вимоги до публікацій:

Тези доповідей, обсягом 3-4 сторінки формату А4, приймаються до друку українською, білоруською, польською або англійською мовою. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; абзац – 1,25 см. Вони мають включати чотири блоки: 1) постановка проблеми; 2) мета дослідження; 3) результати дослідження; 4) висновки та перспективи.

Список використаних джерел друкується наприкінці тез в алфавітному порядку. Посилання наводять у тексті в квадратних дужках [3, с. 21].

Студенти й магістранти повинні вказати прізвище, ім’я, по батькові свого наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання та посаду.

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За зміст та якість поданих тез відповідальність несуть автори та їхні наукові керівники. Тези, які не відповідають вимогам, містять академічний плагіат, надіслані без заповненої online заявки, подані пізніше deadline, розглядатися не будуть.

ЗАЛИШТЕ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Введіть своє ім'я тут